Nie dotykać!


przycisk końca świata

Ned Igła

Krótko o postaci:

Tatuator, który w stanie nietrzeźwości tatuował Nobbego Nobbsa i nie zauważył kiedy klient zmienił pozycję, wskutek czego napis "MAMA" zmienił się w "WAMA".

Książki powiązane z postacią: