Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Powal Niedowiarka Chytrymi Argumentami

Krótko o postaci:

Omnianin, kolega funkcjonariusza Wizytuja, z którym wspólnie próbowali nawracać niewiernych.

Książki powiązane z postacią: