Powal Niedowiarka Chytrymi Argumentami

Krótko o postaci:

Omnianin, kolega funkcjonariusza Wizytuja, z którym wspólnie próbowali nawracać niewiernych.

Książki powiązane z postacią: