Nie dotykać!


przycisk końca świata

Convivium

Krótko o postaci:

Uroczystość uniwersytecka. "Początkowo było po prostu ceremonią wręczania stopni naukowych, ale przez lata zmieniło się w rodzaj celebracji przyjaznych stosunków między uniwersytetem a miastem, w szczególności celebrację faktu, że obecnie ludzie rzadko kiedy zmieniali się w małże." Jednym z elementów Convivium jest procesja na czele której idzie komendant Straży Miejskiej w pełnym galowym mundurze.

Książki powiązane z postacią: