Wielki Wyrównywacz

Krótko o postaci:

Samojezdna dziesięciorzędowa 500-funtowa kusza produkowana przez firmę "Burleigh i Wręcemocny".

Książki powiązane z postacią: