Nie dotykać!


przycisk końca świata

Dibbler Uczciwy Interes

Krótko o postaci:

Uliczny handlarz z Rospyepsh, wyglądający jak brat bliźniak G.S.P. Dibblera.

Książki powiązane z postacią: