Ślag

Krótko o postaci:

Górnik z kopalni opali, który wykopał ogromny opal z Bagażem wewnątrz.

Książki powiązane z postacią: