Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Ceremoniał Kluczy

Krótko o postaci:

Rytuał odgrywany przez pedli na Niewidocznym Uniwersytecie. Tradycja sięga setek lat wstecz i upamiętnia zgubienie kluczy nadrektora i znalezienie ich w innej kieszeni. Odbywa się codziennie bez względu na pogodę, powódź czy odwiedziny stworów z piekielnych wymiarów.
Latem jest atrakcją turystyczną.

Książki powiązane z postacią: