Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Niebezpieczne ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby, meduzy...

Krótko o postaci:

Pełna nazwa to " Niebezpieczne ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby, meduzy, owady, pająki, skorupiaki, trawy, drzewa, mchy i porosty Terroru Incognita".

Kilkudziesięciotomowe dzieło traktujące o faunie i florze Czteriksów.

Książki powiązane z postacią: