Nie dotykać!


przycisk końca świata

O Boże Ależ On Ciężki Pierwszy

Krótko o postaci:

Niegdysiejszy król Lancre, który swe oryginalne imię zawdzięcza zasadzie, że jak się coś nieopatrznie palnie przy ceremonii nadawania imienia dziecku, to już przepadło.

Książki powiązane z postacią: