Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Wielka Aggie

Krótko o postaci:

Kelda klanu Nac Mac Figli, który uciekł z Überwaldu do Lancre.

Książki powiązane z postacią: