Wróżka Zębuszka

Krótko o postaci:

Byt, który wyewoluował z pierwotnego Strachu. Z czasem, kiedy ludzie przestali się bać tak jak kiedyś, zaczął opiekować się dziećmi i zabierać zęby, żeby nie posłużyły przypadkowym osobom do zawładnięcia ich duszami. Zatrudniał wielu pracowników, którzy pomagali mu zbierać i pilnować dziecięce zęby. Miał wiele nieruchomości, dzięki którym było go stać na płacenie dzieciom za zęby.

Książki powiązane z postacią: