Sleeps, Vando

Krótko o postaci:

Szpieg lorda Vetinariego rezydujący w ambasadzie w Bzyku i zbierający dla niego szczegółowe informacje dotyczące Überwaldu. Zginął podczas Gry zorganizowanej przez Wolfganga.

Książki powiązane z postacią: