Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Dolny Król

Krótko o postaci:

Najwyższy urząd wśród krasnoludów, ich przedstawiciel w triumwiracie rządzącym Überwaldem, wybierany na zasadzie ustaleń grup najstarszych krasnoludów. Jest ostatnią instancją w rozstrzyganiu sporów. Jego atrybutem jest Kajzerka z Kamienia, na której siedzi wydając wyroki. Ma swoją siedzibę w Schmalzbergu. Pierwszym Dolnym Królem był B'hrian Krwawy Topór, aktualnym jest Rhys Rhysson.

Książki powiązane z postacią: