Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

stukman

Krótko o postaci:

Funkcja w kopalniach krasnoludów. Do obowiązków stukmana należało wypalanie metanu. Stukmanami zostawali tylko ochotnicy, gdyż było to zajęcie bardzo niebezpieczne i większość stukmanów ginęła młodo. Stukmani byli otaczani wielkim szacunkiem.

Książki powiązane z postacią: