Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

stukman

Krótko o postaci:

Funkcja w kopalniach krasnoludów. Do obowiązków stukmana należało wypalanie metanu. Stukmanami zostawali tylko ochotnicy, gdyż było to zajęcie bardzo niebezpieczne i większość stukmanów ginęła młodo. Stukmani byli otaczani wielkim szacunkiem.

Książki powiązane z postacią: