Nie dotykać!


przycisk końca świata

Caravati

Krótko o postaci:

Sławny malarz żyjący dwieście lat temu. Pod wpływem jego dzieł Leonard z Quirmu namalował "Kobietę trzymającą fretkę".

Książki powiązane z postacią: