Nie dotykać!


przycisk końca świata

Nos, Culte Bert

Krótko o postaci:

Napisał „Zasady dobrej licytacji”, książkę do Mostu.

Książki powiązane z postacią: