Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

Socha, Ronnie

Krótko o postaci:

Prywatnie mleczarz i sprzedawca jogurtu, posiada jednak swoją skrywaną przeszłość - był piątym jeźdźcem apokralipsy - Chaosem.

Książki powiązane z postacią: