Nie dotykać!


przycisk końca świata

Vizzimith

Krótko o postaci:

Demon. Czytał odpowiednikowi naszego Syzyfa Przepisy Niebezpieczeństwa i Braku Higieny Pracy dotyczących Podnoszenia i Przenoszenia Ciężkich Przedmiotów. 93 tomy Komentarzy. Same Przypisy zajmowały 1440 tomów. Znaczy Część I zajmowała. Miał 18 000 lat.

Książki powiązane z postacią: