Zobacz w galerii:

Mała próbka talentu Paula Kidb...

Prace Paula Kidby'ego...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Drazometh Cuchnący, Diuk

Krótko o postaci:

Demon. Jeden z piekielnych arystokratów. Miał szpony. Uczestniczył w obaleniu Astfgla.

Książki powiązane z postacią: