Zobacz w galerii:

Miniatura budowanego na potrze...

Trollowy most w miniaturze...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Secundus Interpares

Orginalna nazwa: Secundus Interpares

Krótko o postaci:

Jeden z najsłynniejszych skrytobójców w dziejach Gildii. Ojciec Arthura.

Książki powiązane z postacią: