Dibblerów, G.S.P., Gildia

Orginalna nazwa: Guild of C.M.O.T. Dibblers

Krótko o postaci:

Prawdopodobnie najmniejsza Gildia ze wszystkich w Ankh-Morpork. Została ustanowiona przez G.S.P. Dibblera w momencie gdy tylko zdał on sobie sprawę, że zasady dotyczące tworzenia Gildii nie określają ile musi ona zawierać członków, a jedynie, że musi posiadać statut i określone reguły działania, co też zostało natychmiast stworzone według dotychczasowych prywatnych reguł Dibblera.