Czekoladowy Charlie

Orginalna nazwa: Chocolate Charlie

Krótko o postaci:

Gołąb Małego Billy'ego Ludda, sprzedany 750 razy.

Książki powiązane z postacią: