Nie dotykać!


przycisk końca świata

Tyrril

Orginalna nazwa: Tyrril

Krótko o postaci:

Jeden z królów Ankh-Morpork. Za jego panowania w 907 roku AM stworzono ilustrowany spis klejnotów koronnych Ankh.

Książki powiązane z postacią: