Scapula Wesoły

Krótko o postaci:

Jeden z Patrycjuszy Ankh-Morpork. Człowiek o bardzo ostrym dowcipie.

Książki powiązane z postacią: