Zobacz w galerii:

Figurki i konstrukcje Lego stw...

Lego z kolekcji Uuu!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Niemózgi

Krótko o postaci:

Autor Herbarza rodów Piętnastu Gór i równin Sto, zwanego w skrócie Herbarzem Niemózgiego.

Książki powiązane z postacią: