Nie dotykać!


przycisk końca świata

Wimbler, Sierżant

Krótko o postaci:

Szkolił rekrutów, gdy do Straży przyjmował się Colon. Ciął językiem jak pejczem.

Książki powiązane z postacią: