Nie dotykać!


przycisk końca świata

Gornin Kot

Krótko o postaci:

Obserwator - donosiciel (donosił Withelowi i Ymorowi) jego stanowisko obserwacyjne znajdowało się w wieży z gongiem przy Świątyni Pomniejszych Bóstw.