Nie dotykać!


przycisk końca świata

Flint

Krótko o postaci:

Troll, który wraz z Moreną pracował w Arsenale, zanim obaj zostali wcieleni przez Detrytusa do Straży Miejskiej. Został awansowany na sierżanta przez Colona pełniącego w tym czasie obowiązki kapitana.

Książki powiązane z postacią: