Nie dotykać!


przycisk końca świata

Szklany zegar

Krótko o postaci:

Najdokładniejszy zegar jaki w ogóle istniał, który mierzył tykanie wszechświata. Był tak dokładny, że więził Czas w sobie, w rezultacie czas się zatrzymywał wszędzie. Pierwszy zegar zbudował szaleniec z Überwalu, zatrzymał on czas, ale sprężyna, jedyny nieszklany element, nie wytrzymała naprężenia i pękła powodując uwolnienie Czasu i rozpad historii. Historie szklanego zegara została opisana w „Szklany zegar z Bad Schüschein”. Drugi zegar, cały ze szkła, zbudował Jeremy Clockson na zlecenie Audytorów.

Książki powiązane z postacią: