Billy

Orginalna nazwa: Billy

Krótko o postaci:

Jeden z uczniów Susan w Akademii Frout. Ma trudności z korzystaniem z toalety, przez co często moczy spodnie i nie tylko.

Książki powiązane z postacią: