Nie dotykać!


przycisk końca świata

Mistrz Nowicjatu

Krótko o postaci:

Jeden z mnichów historii. Jego zadaniem była nauka i opieka nad nowicjuszami w zakonie. Wraz z Rinpo wysłali Lobsanga Ludd na szkolenie do Lu-tze.

Książki powiązane z postacią: