Laska Esk

Orginalna nazwa: Esk's Staff

Krótko o postaci:

Laska maga, którą w chwili swej śmierci Drum Billet przekazał ósmemu dziecku Gordo Kowala. Dziecko to okazało się dziewczynką a nie chłopcem jak spodziewał się Billet. Laska opiekuje się Esk i wielokrotnie ratuje ją z różnych opresji.

Książki powiązane z postacią:

Laska nie wmarzła w lód, ale pływała spokojnie w bulgoczącej ka­łuży wody.
Jednym z niezwykłych aspektów magicznego wszechświata jest ist­nienie przeciwieństw. Zauważono już tutaj, że ciemność nie jest prze­ciwieństwem światła, jest zaledwie brakiem światła. Zgodnie z tą samą zasadą, zero absolutne jest zaledwie brakiem ciepła. Gdyby ktoś chciał się przekonać, czym jest prawdziwe zimno, zimno tak inten­sywne, że woda nie zamarza, ale antywrze, nie musiałby szukać da­lej niż ta kałuża.

Równoumagicznienie - Laska Esk

Dodał(a): Corv

* * *

zobacz więcej