Nie dotykać!


przycisk końca świata

Simnel, Dick

Orginalna nazwa: Dick Simnel

Krótko o postaci:

Genialny wynalazca-samouk, twórca pierwszej na Dysku lokomotywy i samej idei kolei żelaznej. Syn kowala-wynalazcy Neda Simnela z Sheepridge, który zginął podczas eksperymentów z silnikiem parowym kiedy Dick miał 10 lat. Wychowany przez matkę, Elsie Simnel. Dzięki pieniądzom po dziadku zbudował pierwszą lokomotywę, następnie wszedł z Sir Harry Kingiem założył spółkę "Higieniczna kolej Ankh-Morpork i Równiny Sto". Z rąk Vetinariego otrzymał tytuł szlachecki.

Książki powiązane z postacią: