Kolor Magii Terrego Pratchetta - komiks- okladka

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Kolor Magii Terrego Pratchetta - komiks

Tytuł orginalny: The Colour of Magic, rok wydania: 1991

Autor(zy): Scott Rockwell

Krótko o książce:

Komiks zaadaptowany przez Scotta Rockwella,
ilustracje Steven Ross

Oceń książkę: