Guilty of literature- okladka

Materiały powiazane z książką:

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Guilty of literature

Tytuł orginalny: Guilty of literature, rok wydania: 2000

Autor(zy): Andrew M. Butler, Edward James and Farah Mendlesohn, Wprowadzenie: Dav

Krótko o książce:

Wydana w roku 2000 w nakładzie 1000 egzemplarzy, dodruk w 2004.

Oceń książkę: