Nie dotykać!


przycisk końca świata

Sejsmiczny Reorganizator Herpetty'ego

Krótko o postaci:

Jedno z trzech zaklęć, których mieszankę użył Dziekan do zagłady centrum handlowego.

Książki powiązane z postacią: