Zobacz w galerii:

Rozmaite wywiady...

Terry na różne tematy...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Broad-Way

Krótko o postaci:

Bardzo ruchliwa ulica w Ankh-Morpork. Krzyżuje się między innymi z ulicami Pomniejszych Bóstw, Żadnątaką i Alchemików. Przy tym ostatnim skrzyżowaniu stoi budynek Urzędu Pocztowego.

Książki powiązane z postacią: