Zobacz w galerii:

Figurki i konstrukcje Lego stw...

Lego z kolekcji Uuu!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Jedna Ukochana Perła

Krótko o postaci:

Czerwonoarmistka, wyglądała na siedem lat i chodziła z pluszowym królikiem, dostała medal za rozlepianie ulotek.

Książki powiązane z postacią: