Wściekły Hamish

Krótko o postaci:

Barbarzyński wojownik, członek Srebrnej Ordy, niedosłyszący i poruszający się na wózku inwalidzkim. Podczas wyprawy do Imperium Agatejskiego miał sto pięć lat. Nie miał zębów i nosił hełm z rogami.
Podobno walczył w dolinie Koom, ale nie pamięta po czyjej stronie.

Książki powiązane z postacią: