Granpone Biały

Krótko o postaci:

Jeden z magów na NU, nie potrafiący dbać o swoje rzeczy, których służące potem nie mogły doprać. Niczym.

Książki powiązane z postacią: