Zwinny, Jeorphral

Krótko o postaci:

Nauczyciel Wstępu do Dematerializacji na NU.

Książki powiązane z postacią: