Pani Małej Sześciobocznej Komnaty w Północnej Wieży

Krótko o postaci:

Stanowisko na dworze zamku Sto Lat.

Książki powiązane z postacią: