Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Stary Tom

Krótko o postaci:

Pęknięty spiżowy dzwon, jedyny na dzwonnicy Niewidocznego Uniwersytetu. Serce wypadło mu wkrótce po odlaniu, ale nadal co godzinę wybija wspaniałe dźwięczne milczenia.

Książki powiązane z postacią: