Ridcully, Hughnon

Krótko o postaci:

Arcykapłan Ślepego Io, brat Mustruma Ridcully.

Książki powiązane z postacią: