Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

Ridcully, Hughnon

Krótko o postaci:

Arcykapłan Ślepego Io, brat Mustruma Ridcully.

Książki powiązane z postacią: