Zobacz w galerii:

Terry opowiada o premierach i ...

Terry o swoich książkach...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Cori Celesti

Orginalna nazwa: Cori Celesti

Krótko o postaci:

Najwyższa góra na Dysku. Znajduje się dokładnie na środku i wygląda jak bardzo długa igła. Na jej szczycie znajduje się Dunmanifestin.

Książki powiązane z postacią: